Tôi đi đẻ mướn cho chồng

Đẻ đến hai con cô con gái, chồng tôi ném vào mặt vợ một cái nhìn sắc lạnh và nói: ‘nếu không đẻ được...