Thai nhi 23 tuần

Thai nhi 23 tuần

Ở tuần 23 thai kỳ, mẹ có thể quan sát được những chuyển động của thai nhi trong bụng.

Tin được quan tâm nhất

Các bài viết khác

Chủ đề phổ biến