Thai nhi 23 tuần

Thai nhi 23 tuần

Ở tuần 23 thai kỳ, mẹ có thể quan sát được những chuyển động của thai nhi trong bụng.

Tin được quan tâm nhất

Thai nhi 23 tuần: Răng sữa xuất hiện
Thai nhi 23 tuần tuổi vẫn tiếp tục phát triển bình thường nhưng đối với mẹ sẽ thấy có sự khác biệt trên bụng bầu đó là sự xuất hiện của đường đen Nigra.

Các bài viết khác

Chủ đề phổ biến