Ths.BS Nguyễn Văn Đức

Ths.BS Nguyễn Văn Đức

- Thành viên của Hội Y học giới tính thế giới (ISSM)

- Thành viên của hội Tiết Niệu - Thận học Việt Nam

Từng tham gia nhiều ca phẫu thuật thẩm mỹ dương vật tại Hàn Quốc, có gần...