Chồng điệu phát... sợ!

Thật sự, trước đây tôi ao ước lấy một anh chồng đẹp như trai Hàn nhưng bây giờ, chồng điệu quá đà...