Anh dám ngoại tình? (Phần 6)

Hồng không quan tâm đến những lời mỉa mai của Định, dù anh ta có buông những lời tàn nhẫn thế nào cũng vậy cả. Giữa cô và anh đã nên đường ai nấy đi từ lâu, nhưng vì anh cứ luôn níu kéo, vì con gái nên cô mới chấp nhận.

Anh dám ngoại tình? (Phần 1)

Từ đằng xa, cô đã thấy vợ của Định đang ngồi cùng với một người đàn ông mà không phải anh. Cô chẳng...