Giải Nobel Y học vinh danh người tạo ra công nghệ vắc xin COVID-19