Bạn nên chi bao nhiêu tiền cho việc thuê nhà?

Bởi mỗi người sẽ có thu nhập, chi phí sinh hoạt và khu vực sống khác nhau nên việc đưa ra một con số tuyệt đối cho tiền thuê nhà là không phù hợp. Thay vào đó, hãy luôn nhớ rằng dù là ngân sách nào, cho việc gì với với quy tắc nào, bạn cũng cần đảm bảo sống dưới mức khả năng của mình.