Biến chứng khác

Biến chứng khác

Một ca sinh nở tiền ẩn rất nhiều biến chứng nguy hiểm như thuyên tắc mạch ối, khó sinh... Hãy cùng tìm hiểu!

Tin được quan tâm nhất

Bài viết mới nhất

Tin hay đừng bỏ lỡ