Mất kinh có nguy hiểm?

Phụ nữ mất kinh có thể do có thai, nhưng cũng có thể do mắc phải các bệnh mãn tính, mất cân bằng về...