Lương y Bùi Đắc Sáng

Lương y Bùi Đắc Sáng

Nơi công tác hiện tại

Viện hàn lâm KH&CN Việt Nam

Quá trình công tác

- Phụ trách phòng thử nghiệm KHNT Quốc Gia

- Viện...

Bài được quan tâm nhất

Chủ đề phổ biến