• Những manh mối đầu tiên  

  • Bắt giữ các đối tượng  

  • Ai là kẻ chủ mưu  

  • Động cơ gây án của các đối tượng  

  • Thông tin thất thiệt