Cách phân biệt bệnh whitmore và quai bị

Triệu chứng của bệnh whitmore gần giống quai bị nên bệnh nhân thường được chẩn đoán, điều trị muộn.

Bản quyền video thuộc VTV

Theo Thùy Dương (Khám phá)
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác