ThS.BS Nguyễn Viết Chung

ThS.BS Nguyễn Viết Chung

Chuyên môn: Thạc sĩ, bác sĩ

Nơi công tác: Trưởng Khoa Sức khoẻ Tâm thần, Bệnh viện E (Hà Nội). Giảng viên Bộ môn Tâm thần và Tâm lý lâm sàng, Trường Đại học Y Dược (Đại học Quốc Gia Hà Nội).

ThS.BS Nguyễn Viết Chung, hiện là Trưởng Khoa Sức khoẻ Tâm thần, Bệnh viện E và Giảng viên Bộ môn Tâm thần và Tâm lý lâm sàng, Trường Đại học Y Dược - Đại học Quốc Gia Hà Nội. Bác sĩ có nhiều...

Tin hay đừng bỏ lỡ