• Diễn biến bão số 4  

  • Thiệt hại bão số 4  

Tin hay đừng bỏ lỡ