TS.BS. Nguyễn Trọng Hưng

TS.BS. Nguyễn Trọng Hưng

Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Trọng Hưng, hiện đang là Trưởng khoa Khám và tư vấn Dinh dưỡng người lớn (Viện Dinh dưỡng Quốc gia), kiêm Phó khoa Dinh dưỡng Tiết chế (BV Nội tiết Trung ương).

Bác...