Kinh doanh online: Qua rồi thời "treo đầu dê, bán thịt chó"

Kinh doanh online dù là hình thức buôn bán, đăng tải thông tin trên mạng song lại không hề ảo. Nếu vì chút lợi trước mắt mà “treo đầu dê, bán thịt chó”, người bán hoàn toàn có thể mất khách hàng, thậm chí cả bạn bè và người thân.