Biển sạch phải là khi cá tôm trở lại

Biển sạch phải là khi cá tôm trở lại

Đó là lời đau đáu của hầu hết ngư dân Quảng Bình, Hà Tĩnh và Quảng Trị mà chúng tôi gặp ngay sau công bố biển đã sạch trở lại. Theo ngư dân, việc “sạch” - “bẩn” của biển họ không có khả năng...

Bùn rác chất đống, cá chết trong Formosa

Bùn rác chất đống, cá chết trong Formosa

Trong khu liên hợp Formosa, cá vẫn chết nhiều trong các kênh mương nối ra biển và cánh đồng. Nhiều nơi trên công trường, rác sinh hoạt, rác xây dựng, bùn thải được nhét chung trong các bao...

Tin hay đừng bỏ lỡ

Video chọn lọc

Tin tức thị trường