Tháng 7, con nhớ Mẹ!

Con được sinh ra đã là đứa trẻ mồ côi Mẹ. Ngày con ra đời cũng là ngày Mẹ ra đi mãi mãi trong phòng...