Người đàn ông em không thể yêu (Phần cuối)

Khôi không nói được gì, anh từ từ buông tay tôi ra. Tôi nhìn anh, nếu như chúng tôi chấp nhận nhau sớm hơn thì mọi chuyện có lẽ đã tốt đẹp. Nhưng có lẽ tuổi trẻ đã khiến chúng tôi chỉ biết dùng sức lực mà không biết dùng suy nghĩ, thành ra cứ hết lần này đến lần khác đi sai đường.