• Cây đào Tết  

  • Cây quất Tết  

  • Cây mai Tết  

  • Cây bưởi Tết