Tình yêu không nhân nhượng (Phần 11)

Trước giờ Nhi chẳng để ý trong kinh doanh Nghị là một con người như thế nào. Anh ta là dân kinh doanh từ trong máu, đương nhiên sẽ rất giỏi nhưng chuyện mưu mẹo thì cô không biết. Thức từng là bạn của Nghị, không có lý nào anh ta lại hại cậu ấy được.