Phải bầu mới cưới (?!)

Vậy mà mới đây, con bé tới nhà gửi thiệp cưới, tôi hết hồn khi thấy cái bụng cháu cũng lùm lùm đội...
Tin hay đừng bỏ lỡ