Advertisement

Người đàn bà hư hỏng (Phần 4)

Huy nhìn cô say đắm, Ngân vẫn giả bộ như không biết gì. Cậu ta phải gọi cô là mẹ nhưng chưa bao giờ gọi cô một tiếng đó. Cô cũng không cần. Có nhiều lần cậu cũng đã nhìn cô như thế này, nhưng cô vẫn chỉ coi cậu là trẻ con.