PGS.TS.Nguyễn Xuân Ninh

PGS.TS.Nguyễn Xuân Ninh

PGS.TS.BS Nguyễn Xuân Ninh hiện là Phó Viện Trưởng - Viện Y Học ứng dụng Việt Nam kiêm Trưởng Phòng khám chuyên khoa Dinh dưỡng VIAM.

Phó Giám đốc trung tâm, phụ trách chuyên môn – Trung...