Phần thi của Thúy Ngân - Nguyễn Huy

Trong khi Võ Nguyễn Huy phải ra về vì món ăn chưa có độ ngon đạt chuẩn dù trang trí rất đẹp thì Thúy Ngân lại hoàn toàn thuyết phục BGK vì kỹ năng nấu nướng cũng như cách trình bày món ăn.