Ngôn tình để ngỏ: Vỏ bọc hoàn hảo (Kết 2)

Còn chưa nói xong thì Yến đã dướn người đến hôn lên môi của Bách. Anh đờ đẫn một lúc, không hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Bách vội vàng đẩy Yến, nhưng con bé đã nhanh hơn anh, nó vừa chụp được ảnh.