Hay là sống thử xem sao!

Tôi quen bạn gái đã hơn 2 năm. Tính tình 2 đứa rất hợp nhau. Thật lòng tôi cũng muốn...

Tàn đời chỉ vì sống thử

Minh quá sốc khi biết vợ chưa cưới của mình từng đầu ấp tay gối với người khác nên chẳng thể nào tha...