TS.Bs.Đỗ Minh Loan

TS.Bs.Đỗ Minh Loan

Tiến sĩ, bác sĩ Đỗ Minh Loan hiện là Giám đốc Trung tâm Chỉ đạo tuyến Nhi khoa, Trưởng khoa Sức khỏe vị thành niên, Bệnh viện Nhi Trung ương.

Bác sĩ Loan hoàn thành luận văn cao...