TS.Bs.Trương Hữu Khanh

TS.Bs.Trương Hữu Khanh

Chuyên môn: Tiến sĩ, Bác sĩ

Nơi công tác: Nguyên trưởng khoa Nhiễm - Thần kinh, bệnh viện Nhi Đồng 1, TP.HCM

Bác sĩ Trương Hữu Khanh là chuyên gia dịch tễ học, nguyên Trưởng khoa Nhiễm - Thần kinh, Bệnh viện Nhi đồng I, TP HCM. Ông cũng là thành viên Hội đồng đánh giá tiêm chủng quốc gia.

Ngoài...

Tin hay đừng bỏ lỡ