Gia đình tôi có tiền sử mắc bệnh ung thư và tôi thuộc nhóm có tỷ lệ mắc ung thư cao. Nhưng đến nay, tôi vẫn không mắc bệnh và kể cả khi nó xuất hiện, tôi vẫn kiểm soát được thông qua việc khám sức khỏe.
3. Kiểm tra sức khỏe định kỳ

Gia đình tôi có tiền sử mắc bệnh ung thư và tôi thuộc nhóm có tỷ lệ mắc ung thư cao. Nhưng đến nay, tôi vẫn không mắc bệnh và kể cả khi nó xuất hiện, tôi vẫn kiểm soát được thông qua việc khám sức khỏe.

Theo Dương Dương (Dịch từ Sohu) (Khám phá)
Ngày 19/06/2019 00:08 AM (GMT+7)