Tôi có thể cả năm không giận. Bất cứ khi nào có cơ hội, tôi sẽ đến công viên cùng vợ để ngắm hoa và chụp ảnh. Tôi cũng thích thực hành thư pháp, đọc sách và nghe nhạc. Những sở thích này có thể giúp tôi bình tĩnh lại.

Tôi có thể cả năm không giận. Bất cứ khi nào có cơ hội, tôi sẽ đến công viên cùng vợ để ngắm hoa và chụp ảnh. Tôi cũng thích thực hành thư pháp, đọc sách và nghe nhạc. Những sở thích này có thể giúp tôi bình tĩnh lại.

Theo Dương Dương (Dịch từ Sohu) (Khám phá)
Ngày 19/06/2019 00:08 AM (GMT+7)