Trong phần lớn sự nghiệp của mình, ông đã rút ra được kinh nghiệm lớn nhất là phòng ngừa ung thư quan trọng hơn điều trị. Phát hiện sớm, chẩn đoán sớm và điều trị sớm có hiệu quả hơn.

Trong phần lớn sự nghiệp của mình, ông đã rút ra được kinh nghiệm lớn nhất là phòng ngừa ung thư quan trọng hơn điều trị. Phát hiện sớm, chẩn đoán sớm và điều trị sớm có hiệu quả hơn.

Theo Dương Dương (Dịch từ Sohu) (Khám phá)
Ngày 19/06/2019 00:08 AM (GMT+7)