Gia đình bác sĩ Tôn Yên cũng đã có người mắc bệnh ung thư và ông cũng nằm trong nhóm nguy cơ cao mắc. Nhưng 58 năm qua, bác sĩ Tôn vẫn không hề mắc bệnh. Tất cả nhờ 5 bí quyết “vàng” được bác sĩ chia sẻ dưới đây.

Gia đình bác sĩ Tôn Yên cũng đã có người mắc bệnh ung thư và ông cũng nằm trong nhóm nguy cơ cao mắc. Nhưng 58 năm qua, bác sĩ Tôn vẫn không hề mắc bệnh. Tất cả nhờ 5 bí quyết “vàng” được bác sĩ chia sẻ dưới đây.

Theo Dương Dương (Dịch từ Sohu) (Khám phá)
Ngày 19/06/2019 00:08 AM (GMT+7)