Bây giờ tốc độ của cuộc sống đang tăng tốc, và áp lực đối với mọi người là không nhỏ. Tôi khuyên bạn đừng giận dữ, bởi vì tinh thần hạnh phúc thực sự có thể mang lại cho bạn một cơ thể tốt.

Bây giờ tốc độ của cuộc sống đang tăng tốc, và áp lực đối với mọi người là không nhỏ. Tôi khuyên bạn đừng giận dữ, bởi vì tinh thần hạnh phúc thực sự có thể mang lại cho bạn một cơ thể tốt.

Theo Dương Dương (Dịch từ Sohu) (Khám phá)
Ngày 19/06/2019 00:08 AM (GMT+7)