Hàng năm, tôi đều kiểm tra thể chất. Khám định kỳ có thể cho thấy sức khỏe của bạn, phát hiện sớm ung thư và tổn thương tiền ung thư

Hàng năm, tôi đều kiểm tra thể chất. Khám định kỳ có thể cho thấy sức khỏe của bạn, phát hiện sớm ung thư và tổn thương tiền ung thư

Theo Dương Dương (Dịch từ Sohu) (Khám phá)
Ngày 19/06/2019 00:08 AM (GMT+7)