Bác sĩ Tôn Yên, Viện sĩ hàn lâm Học viện Kỹ thuật Trung Quốc, Bác sĩ trưởng Khoa Ung bướu, Bệnh viện Ung thư, Viện Hàn lâm Khoa học Y học Trung Quốc.

Bác sĩ Tôn Yên, Viện sĩ hàn lâm Học viện Kỹ thuật Trung Quốc, Bác sĩ trưởng Khoa Ung bướu, Bệnh viện Ung thư, Viện Hàn lâm Khoa học Y học Trung Quốc.

Theo Dương Dương (Dịch từ Sohu) (Khám phá)
Ngày 19/06/2019 00:08 AM (GMT+7)