Advertisement

Mỹ nhân từ ca kỹ bần hàn trở thành Hoàng hậu vì ... bị hãm hại

Được Hoàng đế hết mực sủng ái, con trai lại đứng đầu bảng kế vị ngôi Hoàng đế song Vệ Tử Phu luôn sống chan hòa, đối xử tốt với tất cả mọi người thậm chí với cả nô tỳ hay thái giám. Bà nổi tiếng là vị hoàng hậu nhân hậu được dân chúng quý mến dù xuất thân thấp hèn.