Tiếng khóc ai oán sau bức tranh ma mị (Phần cuối)

Dung tắt đi nụ cười, cô hiểu được là chị đang nói đến điều gì. Có lẽ chị cũng nhìn thấy những gì mà cô đã nhìn, chị cũng là người bị thôi miên cơ mà. Nhưng chị cũng thấy đứa trẻ ấy hay sao? Đứa trẻ mang đôi mắt màu máu? Nó có gọi chị là mẹ không?